Historie

Even een stukje geschiedenis over het ontstaan van onze stichting.

De Stichting Windmolens N57 Nee! is niet nieuw. 12 jaar geleden werd deze stichting opgericht omdat de gemeente Hellevoetsluis ideeën had om windmolens te plaatsen langs de N57. Veel bewoners van Nieuwenhoorn en directe omwonende hadden dit niet in de gaten. Simpel weg omdat er niet of nauwelijks over werd gecommuniceerd. In het bestemmingsplan stonden windmolens ingepland van 60 meter tip hoogte. Deze tip hoogte wilde de gemeente op verzoek van een projectontwikkelaar ophogen zodat windmolens van minimaal 120 meter hoog mogelijk werden op de beschikbare locatie aangegeven in het bestemmingsplan. Hiervoor was een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied nodig.

Om te voorkomen dat ter hoogte van Nieuwenhoorn de windmolens zouden worden geplaatst is de Stichting opgericht om tegenwicht te bieden. Om dit tegenwicht te organiseren is door de Stichting veel werk verzet. Commissievergaderingen bijwonen en inspreken, de regionale kranten benaderen, praten met raadsleden, maar ook actie voeren. Dit is gedaan door een bijeenkomst te organiseren in de Woelhoek te Nieuwenhoorn met als sprekers het NKPW (Nederlands Kritisch Platvorm tegen Windenergie) en Paul de Krom van de VVD. Uiteraard een geslaagde avond waarvoor wij deze sprekers nog steeds dankbaar zijn.

Toen de stemming over de wijziging van het bestemmingsplan in de commissie ruimtelijke ordening werd besproken is ruim daarvoor aan alle inwoners van Nieuwenhoorn gevraagd een uitgedeelde poster op te hangen zodat het verzet letterlijk zichtbaar werd. Geheel Nieuwenhoorn zag oranje met Nee tegen windmolens.

Nadat wij de politiek overtuigt hadden met onze argumenten tegen plaatsing, hebben zij unaniem tegen gestemd en zijn de windmolens niet doorgegaan!

De plannen zijn nu weer actueel geworden, de provincie Zuid-Holland heeft diverse zoek locaties op heel Voorne-Putten aangewezen om windmolens te kunnen plaatsen van minimaal 150 meter hoog (kunnen dus nog hoger worden!).  De gemeenten staan echter buitenspel, omdat boven de 4 Mw (= tegenwoordig al 1 windmolen bijna) zij bevoegd gezag zijn en de gemeenten kunnen overrulen als zij niet mee willen werken aan het realiseren van een locatie. De gemeenten op Voorne-Putten willen niet nog meer windmolens op het eiland, behalve de al afgesproken plekken zoals het ophogen en bijplaatsen van twee windturbines bij de Haringvlietdam te Hellevoetsluis.

Dit is dus een andere situatie als 12 jaar geleden. Toen was de gemeente de partij die de windmolens wilde plaatsen en nu hebben we in feite een gezamenlijk doel:

Geen windmolens op Voorne-Putten.

Vandaar dat wij nu voor heel Voorne-Putten actie voeren tegen de plaatsing tegen windmolens op Voorne-Putten. Gemeente politiek is doorgedrongen van het feit dat op Voorne-Putten de open ruimte al schaars is, en in dit dichtbevolkte gebied er al genoeg overlast is van industrie, verkeer en andere bedrijvigheid. Het is zaak dat wij inwoners van Voorne-Putten nu gaan samen actie gaan voeren tegen deze plannen.