GGD rapport Lfg

In dit GGD rapport wordt uitleggegeven over over Lfg en wordt op pagina 10 bovenaan aangegeven dat bij de huidige geluidnormen een percentage ernstig gehinderden van maximaal

negen procent (van de mensen die op een afstand van een windturbine wonen
waarbij het niveau van de geluidnorm wordt bereikt).
In deze dosisresponsrelatie zijn alle aspecten van het geluid (karakter, frequentie, invloed
achtergrondgeluid en luidheid) inbegrepen. Het percentage is een indicatie:
lokale en persoonsgebonden factoren spelen een dusdanig belangrijke rol, dat
het percentage in een lokale situatie hiervan behoorlijk kan afwijken.
Dit kan betekenen dat nog meer mensen hinder ondervinden!
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.