Nieuwsbrief

Bekijk hier de nieuwsbrief

Nieuwsbrief oktober 2017

Nieuwsbrief juli 2017

 

Klik hier om uw aan te melden voor de nieuwsbrief

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Crowdfunding film omwonenden in actie

Een (professionele) documentairemaker,  Jeroen Hoogendoorn,  is een film aan het maken over de manier waarop mensen zich kunnen organiseren eerst om zich te verzetten tegen de windenergieplannen van de overheid en om daarna  – als het dan toch onvermijdelijk is – het initiatief over te nemen van de overheid en om met betere plannen te komen. Hij heeft zeer intensief de gebeurtenissen in Friesland gevolgd, en is met de NLVOW naar Genève afgereisd voor de pro forma zitting van het Aarhus Compliance Committee over de ontvankelijkheid van de klacht wegens schending van het Verdrag van Aarhus die de NLVOW tegen de Nederlandse staat heeft ingediend. Zie: http://www.nkpw.nl/index.php/archief/nieuws/1904-aarhusklacht-in-behandeling-genomen. Het NKPW heeft aan de opstelling van de klacht bijgedragen en steunt deze van harte.

Jeroen Hoogendoorn heeft heel veel tijd, energie en geld in het project gestoken. Hij is nu een crowdfunding actie gestart om 20.000 euro bij elkaar te krijgen die nodig zijn om de film professioneel af te werken qua montage, beeld, geluid en belichting. Die actie loopt via CineCrowd, een betrouwbaarplatform speciaal voor het financieren van filmprojecten. Als u wilt overwegen om mee te doen, ga dan naar:  www.cinecrowd.com/onderstroom . Via die site kunt u ook doneren.

En: het de Stichting Windmolens N57 Nee ! wenst u fijne Kerstdagen een goed begin in het nieuwe jaar 2016

 

NKPW

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Hoe nu verder na 14 december 2015

De provincie heeft al lang van te voren een agenda gemaakt hoe zij tot het realiseren van het plaatsen van de windturbines wil komen. In de linker kolom staan de datums/periodes waarop de provincie bepaalde acties gaat uitvoeren of bepaalde besluiten wil gaan nemen. Dit zijn ook de momenten waarop actie gevraagd wordt van ons als Stichting, maar zeker van U als direct belanghebbende. Hou daarom zeker rond die periodes onze site in de gaten!!!

Uw agenda 2016
Februari/maart : Bezwaar maken tegen de WOZ waarde van uw woning. Dien de zienswijze naar de provincie  in bij uw bezwaar als motivatie waarom u om 12.5 % waardevermindering vraagt.

Agenda provincie na 14 december

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Correctie zienswijze

Op dit moment staat er een correcte versie van de zienswijze op onze site en Facebook. In de allereerste versie staat op de laatste bladzijde de Overall conclusie. Deze was niet correct gesteld.

Onze excuus daarvoor. De zin is aangepast. Omdat de oude versie ook in omloop is, is contact gezocht met de Provincie. Afgesproken is, dat voor alle ingediende ‘oude’ versies automatisch de gecorrigeerde versie geldt.

U hoeft dus niets te doen!!

De aangepaste versie luidt:

Overall conclusie :

Uit deze berekeningen blijkt dat het niet gerechtvaardigd is om in een dicht bevolkt gebied grote hoeveelheden Mega Watt’s in de vorm van windturbines te plaatsen. De bevolkingsdichtheid van Zuid-Holland is  5,9 maal groter dan Europa en kent de grootste capaciteit/ km2gewogen naar de corrigeerde bevolkingsdichtheid. 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Zienswijze

De Stichting ‘Windmolens N57 Nee!’ heeft een zienswijze opgesteld die wij gaan indienen bij de Provincie Zuid-Holland.
U mag gebruik maken van deze zienswijze door hem in zijn geheel over te nemen of er stukjes van te gebruiken voor uw eigen zienswijze waarin u uw eigen argumenten aanvoert.

zienswijze provincie nov 2015 def (3)

Deze zienswijze moet voor 14 december a.s. binnen zijn bij de provincie Zuid-Holland. U mag hem opsturen of mailen. De adressen vindt u bovenaan onze zienswijze.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen een zienswijze indienen bij de provincie. Want dat telt en laat zien hoeveel mensen bezorgd zijn en verzet aantekenen tegen de komende ontwikkelingen op Voorne-Putten. Alleen grootschalig verzet kan deze plannen beïnvloeden.
Denk dus niet de Stichting doet het wel of ik kan het niet. Natuurlijk kunt u dat en helpt u ons met onze strijd tegen de plaatsing van windturbines op ons mooie weidse Voorne-Putten.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

9 procent omwonenden hebben last van Lfg

In dit document wordt erkent dat de windturbines Lfg voortbrengen. Daarnaast erkent de afgetreden staatssecretaris Wilma Mansveld dat gemiddeld 9 procent van de bewoners van woningen die op de normgrens belast zijn met windturbinegeluid zal zijn gehinderd met laagfrequent geluid.

Bij het lezen van dit stuk van het Ministerie moet u zich realiseren dat dit stuk geschreven is als verweer op gestelde vragen hoe schadelijk Lfg van windturbines kan zijn op omwonenden, maar wel is geschreven vanuit het idee  om windenergie mogelijk te maken.
U begrijpt hoe moeilijk het zal zijn geweest om in dit stuk deze 9% van omwonenden die gehinderd worden door Lfg te erkennen!

laagfrequent geluid van windturbines

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

GGD rapport Lfg

In dit GGD rapport wordt uitleggegeven over over Lfg en wordt op pagina 10 bovenaan aangegeven dat bij de huidige geluidnormen een percentage ernstig gehinderden van maximaal

negen procent (van de mensen die op een afstand van een windturbine wonen
waarbij het niveau van de geluidnorm wordt bereikt).
In deze dosisresponsrelatie zijn alle aspecten van het geluid (karakter, frequentie, invloed
achtergrondgeluid en luidheid) inbegrepen. Het percentage is een indicatie:
lokale en persoonsgebonden factoren spelen een dusdanig belangrijke rol, dat
het percentage in een lokale situatie hiervan behoorlijk kan afwijken.
Dit kan betekenen dat nog meer mensen hinder ondervinden!
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen