Home

Beste bezoeker van onze facebookpagina/website,

Ondanks eerdere berichtgeving heeft de provincie diverse gebieden op Voorne-Putten aangewezen als zoeklocatie voor het plaatsen van windturbines. Een van de gebieden is het gebied waar uw huis staat.
Op de site van de provincie https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/windenergie/locaties-wind/planmer-vrm-locaties/ kunt u, onderaan de pagina aan de rechterkant kolom III, de rapporten vinden over alle zoeklocaties.

De overlast die de windturbines opleveren staan beschreven in de rapporten. We hebben het dan over:
• geluidsoverlast rondom de turbines in een straal van 700 meter
• slagschaduw die tot 1320 meter vanaf de turbine kan komen
• laag frequent / niet hoorbaar geluidsgolven die tot 15 km kunnen komen
• landschapsvervuiling door windturbines die een hogere tiphoogte hebben dan de Euromast
• ingecalculeerde nadelige gevolgen voor de natuur
Wat kunt u doen tegen de plannen van de gemeente en provincie? U kunt tot uiterlijk volgende week donderdag 27-4-17 een zienswijze / bezwaar indienen.

Dit kan op verschillende manieren.
• Online met uw DigiD https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/energie/windenergie/locaties-
wind/planmer-vrm-locaties/ en dan op de link Zienswijze indienen
• Per post: Provincie Zuid-Holland – Ter attentie van Mw. S. Kuypers – Postbus 90602-2509 LP Den Haag
• Via email: vrmwindenergie@pzh.nl ter attentie van Mw. S. Kuypers.
U kunt de zienswijze beschikbaar gesteld door onze Stichting downloaden of deze gebruiken om uw eigen zienswijze naar eigen inzicht in te leveren.

Vergeet niet je woonplaats en datum bovenaan de brief te zetten en onder aan je naam en adres. De plek is met rood aangegeven.
Klim voor 27 april 2017 in de pen of het toetsenbord en probeer het tij te keren bij de provincie.

Zienswijze op PlanMER-2017